cs-CZen-GB
pátek 21. února 2020
MBAce ve farmacii

Jedinečný vzdělávací program Master of Business Administration Czech Executive (MBAce) in Pharmacy je vytvořen zejména pro statutární zástupce a účastníky řídících struktur organizací, jejichž hlavní náplní je farmaceutický výzkum a vývoj, výroba léčivých látek a přípravků, zdravotnických prostředků, potravinových doplňků a jejich distribuce. Dále je tento program vhodný pro pracovníky státní správy a pro vedoucí a majitele lékáren.

V MBAce zaměřeném na farmacii se naučíte aplikovat moderní nástroje řízení ve farmaceutických firmách, nahlížet komplexně na řízenou instituci, efektivně řídit lidské zdroje, ekonomiku a používat informační technologie. Zjistíte také, jak v praxi využívat informace o právním prostředí ve farmacii.

 

Vzdělávací program MBAce in Pharmacy je založen na:


Po absolvování vzdělávacího programu MBAce získáte:

  • schopnost aplikovat nejnovější poznatky z oblasti managementu při vlastní činnosti,
  • cenné kontakty v oboru farmacie z ČR i ze zahraničí,
  • titul MBAce, otevírající nové možnosti uplatnění na trhu práce.


Proč absolvovat MBAce na Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii?


Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, s.r.o. (VUFB) zaručuje profesionální přípravu manažerů v oblasti farmacie. Naši lektoři jsou uznávanými odborníky v managementu organizací se zvláštním zřetelem na farmaceutické společnosti.