cs-CZen-GB
pátek 21. února 2020
Lektorský tým

Společnost VUFB, s.r.o. disponuje solidní lektorskou a konzultantskou základnou a to jak z řad interních lektorů (oblast hard skills - viz seznam v pravém sloupci), tak externích spolupracovníků (zejména pro oblast soft skills). Velká část spolupracovníků se dlouhodobě angažuje v oblasti vzdělávání pracovníků farmaceutického, biomedicínského, inženýrského nebo přírodovědeckého zaměření.

Všichni lektoři mají ve své specializaci bohaté praktické zkušenosti, které jim umožňují se také zabývat poradenskou činností.

Maximální propojenost teorie s praxí je dána skutečností, že převážná většina lektorů pochází z průmyslového prostředí, tedy aplikovaného výzkumu a vývoje, resp. QA/QC nebo vybraných akademických institucí velmi úzce spolupracujících s farmaceutickým průmyslem.