cs-CZen-GB
pátek 21. února 2020
Popis kurzu

Krystalické a amorfní fáze API

Rentgenová difrakce je jednou ze základních pevnofázových analytických technik označovaná jako „zlatý standard“ nejen pro charakterizaci a identifikaci krystalických látek, ale i pro jejich rozlišení. Původně se rentgenové paprsky používaly hlavně ke studiu anorganických materiálů, na kterých byly také počátkem 20. století poprvé pozorovány. Rentgenová difrakce využívá schopnosti krystalických látek interagovat s fotony rentgenového záření, a vytvářet tak difrakční obraz, který charakterizuje vnitřní strukturu studované látky.

Ve farmaceutickém průmyslu je především využívána RTG prášková difrakce. Tato technika je také uvedena v evropském lékopise, a stejně tak i ostatní kontrolní úřady již požadují tuto zkoušku jako standardní kontrolu polymorfní modifikace aktivní substance. Směrnice ICH (International Conference on Harmonisation) Q6A a směrnice FDA uvádějí RTG práškovou difrakci jako základní analytickou metodu pro rozlišování různých krystalových struktur (polymorfů). Protože obecně lze předpokládat, že různé vnitřní uspořádání molekul v krystalu se odráží v různých fyzikálně chemických vlastnostech krystalických látek. Stejně tak RTG prášková difrakce umožňuje nedestruktivně rozlišovat mezi různými solváty nebo solemi jedné API.

V rámci kurzu budou podrobně diskutována následující témata:

  • Vnitřní struktura krystalických a amorfních fází
  • Polymorfismus a polyamorfismus
  • Vznik krystalických a amorfních fází (krystalizace, skelný přechod)
  • Identifikace a stanovení krystalických a amorfních fází RTG difrakčními metodami
  • Vlastnosti krystalických a amorfních fází

kompletní program kurzu

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín: dle domluvy

Místo konání: Brno nebo dle domluvy u objednatele

Cena kurzu: 10.000,- Kč bez DPH,

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz vyplňte závaznou objednávku a zašlete na e-mail: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.